Vleuten Versterkt - Plan van aanpak

  • dec 2022
  • Diana Kwakman
  • 1
  • 607
Diana Kwakman
Updates Vleuten Versterkt
  • Alle leden mogen wijzigen

Na een gezamenlijke kick-off en literatuuronderzoek is het plan van aanpak opgesteld voor de eerste fase: ‘Het systeem begrijpen”! In deze fase halen we zoveel mogelijk inzicht op vanuit de perspectieven van jongeren, ouders en professionals.

De focus van deze fase ligt op de vraag: ‘Hoe behoud je de positieve kanten van prestatiedruk en hoe laat je de negatieve kanten verdwijnen?’ We gaan op zoek naar wat er in de praktijk kan veranderen om dit evenwicht te creëren. Benieuwd hoe we dat willen gaan doen? Download dan onderstaande bijlage.