Vleuten Versterkt - terugkoppeling vervolgstappensessie

  • jul 2023
  • Ane de la Brena
  • 1
  • 696
Ane de la Brena
Updates Vleuten Versterkt
  • Alle leden mogen wijzigen

Op donderdag 29 juni organiseerden we een fysieke vervolgstappen sessie waarin we de inzichten presenteerden over hoe je de negatieve kanten van prestatiedruk kunt laten verdwijnen. Alle inzichten en vervolgstappen zijn samengevat in één document (zie bijlage). We werkten samen met zo’n 30 ouders en professionals uit de wijk een aantal vervolgstappen uit naar de praktijk.

Meer dan de som der delen

Liggen deze inzichten niet erg voor de hand? Ja, maar vooral ook nee. Er is namelijk niet één inzicht dat als losse interventie het verschil gaat maken in hoe jongeren prestatiedruk ervaren. We hebben geleerd dat je aan meerdere knoppen tegelijk moet draaien in het systeem rondom jongeren. Zonder samenhang geen effect. Maar vooral gaat het erom dat je niet alleen naar de ander kijkt om te veranderen: de oplossing zit ook in jezelf, jij kunt een begin maken. Zo voorkomen we dat we alleen naar jongeren, of alleen naar onderwijs, of alleen naar gespecialiseerde hulp kijken om de negatieve kanten van prestatiedruk te laten verdwijnen. In dit vraagstuk is er geen sprake van schuldigen: we houden het met elkaar in stand en kunnen het dus ook met elkaar oplossen.

En nu?

Na de vakantie gaan we de vervolgstappen samen met de wijk verder concretiseren in de vorm van co-creatiesessies. Houdt deze pagina in de gaten voor eerst volgende bijeenkomsten!

Zonder jou…

We bedanken iedereen voor de bijdrage aan en belangstelling voor Vleuten Versterkt. Zonder jou waren we niet zo ver gekomen! En we hebben jou nodig om de eerste stap te zetten. Doe je mee?

Trefwoorden