Reflectierapport eerste JongerenGarage

  • sep 2022
  • Jacqueline van Aalst
  • 1
  • 617
JongerenGarage

In deze rapportage reflecteren we op de reis die we als Garage2020 van mei 2021 tot februari 2022 zijn aangegaan met de JongerenGarage. Tijdens deze periode hebben 12 jongeren de kans gekregen om onder begeleiding van Garage2020 projecten op te zetten waarvan zij denken dat jeugdhulp een stukje overbodiger wordt.

Binnen het kader van jongerenparticipatie geeft de JongerenGarage een nieuwe kijk op hoe jongeren in hun kracht kunnen worden gezet tot het ondernemen van actie. De JongerenGarage is een actie-onderzoek naar ultieme jeugdparticipatie.

Jongeren gaven aan dat ze in participatie-organen vaak adviezen gaven, maar dat ze de indruk hadden dat hun adviezen in de la van ‘belangrijke mensen’ landden. De JongerenGarage biedt jongeren de mogelijkheid om via design thinking het hele proces van probleem, via ontwerp, testen en iteratie tot eindproduct zélf in te richten en het heft in eigen hand te nemen.

Trefwoorden