Onderzoeksrapport Buurt=Heet

  • dec 2021
  • Evelyn Visschedijk
  • 1
  • 404
Buurt=Heet

Aanleiding: corona en polarisatie

De corona maatregelen hebben een grote impact op het mentale welzijn van jongeren. Het aantal suïcide meldingen onder jongeren is flink toegenomen, er zijn meer jongeren uit kwetsbare gezinnen ‘uit het zicht’ geraakt en het wegvallen van de structuur van school en dagbesteding tijdens de lockdown zorgde voor een toename van verveling, angst, agressie

en verslaving (NJI, 2021). Het CBS (2021) laat zien dat 47 procent van de jongeren in 2021 ‘negatieve tot zeer negatieve gevolgen’ heeft ondervonden van corona.

Ook de verhouding tussen de politie en jongeren kwam onder druk te staan. Jongeren uiten hun onvrede, verenigde zich (vaak via social media) en zochten in meerdere steden zelfs fysiek de confrontatie op. De politie had op haar beurt een zware taak om tijdens een gezondheidscrisis de veiligheid te bewaren en de wisselende regelgeving te handhaven. In sommige confrontaties stonden zij hierdoor soms letterlijk tegenover de jongeren.

Politie en jongeren kwamen door onbegrip verder uit elkaar te staan. De maatschappelijke polarisatie zorgde voor een ongemakkelijke positie voor beide partijen. Een deel van
de oorzaak zien wij in het gebrek aan
ervaren erkenning van de impact die corona heeft gehad en heeft op het leven van de jongeren. En hoewel de kracht van preventief jongerenwerk hier een goed antwoord op
kan zijn, is het ook tijd voor een constructief gesprek. Een gesprek tussen agent en jongere, om opnieuw oog te krijgen voor elkaars perspectief.

In dit rapport leest u de inzichten die zijn opgedaan tijdens het project Buurt=Heet. Na een geslaagde pilot in Amsterdam Zuidoost eind 2020, is er een tweede campagne aan het eind van 2021 opgezet. Met behulp van een subsidie van het VWS gingen Politie NL, MAAK Amsterdam en Garage2020 met een ME-bus die omgebouwd was tot studio, langs vier verschillende steden in Nederland. We gaven jongeren een stem, door ze te laten rappen
in de bus. Tegelijkertijd stimuleerden we de dialoog tussen jongere en agent.

Download het rapport hieronder en lees verder.

titel toegevoegd door opties
Buurt_Heet___Rapport.pdf dec 2021 Evelyn Visschedijk

Trefwoorden