BlueZones in de jeugdhulp

  • jun 2021
  • Evelyn Visschedijk
  • 1
  • 376
Garage2020

Dit onderzoek van Garage2020, bekijkt of data-analyse op basis van de tot nu toe verzamelde data over jeugdzorg gebruik, in combinatie met interviews, nieuwe inzichten kan bieden in de groeiende vraag naar jeugdhulp. Hiervoor kijkt het onderzoek naar zogeheten BlueZones in de jeugdhulp: gemeenten die, over een periode van 3 jaar, lager of juist hoger scoren op het gebruik van jeugdzorg dan op basis van diverse indicatoren is voorspeld voor de betreffende gemeente.

Dit document is een bijlage bij

  • Kamerbrief voortgang jeugdbeleid

    Staatssecretaris Blokhuis (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) beschrijven een aantal actuele ontwikkelingen in het ...

    Kamerstuk: Kamerbrief | 17-06-2021

titel toegevoegd door opties
bluezones-in-de-jeugdhulp.pdf jun 2021 Evelyn Visschedijk