De Nieuws B.V. NPO1 - Hoe voorkom je rellen tijdens oud en nieuw?

Buurt=Heet

Hoe kunnen we het gesprek aan gaan met jongeren die niet op het Catshuis verschijnen bij Hugo de Jonge en @MarkRutte om te praten over hoe zij deze Corona periode ervaren?

De afstand tot Den Haag wordt alleen maar groter als Ferdinand Grapperhaus na de rellen zegt: “We zullen elke cent schade op ze verhalen. Dat zal ze leren. Als het nodig is slepen we gewoon hun auto voor de deur weg."

Wetenschappers laten al lang zien dat deze taal en benadering niet werkt, Femke Kaulingfreks Arne Popma👌 en Eveline Crone voorop. Zoek daarentegen aansluiting bij hun expressie en ga naar hen toe in plaats van ze naar je toe te halen.

Daarom gingen we met jongeren rappen in een ME busje van de politie, in hun wijk. In hun buurt. Op een voor hen veilige plek. Dat is in een notendop het idee het idee van #debuurtisheet dat we samen met Politie Nederland en Maak realiseerden afgelopen weken.En wat wordt er gezegd?

“ Hoe dan ook maken ze ons kapot 
wijk je af van het systeem dan sluiten ze je op
(…) achterstand, depressie tot aan zelfmoordneigingen
Het doet pijn dat mijn generatie aan het bloeden is zo.”

Luister, wees onder de indruk van hun talent, de wens tot verbinding en maak contact op een manier die aansluit bij hun belevingswereld.

Met dank van een subsidie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Paul BlokhuisHoe Buurt=Heet begon als RapMEe

Rap MEe

Met Rap MEe geeft Garage2020 de mogelijkheid aan jongeren om door middel van creatieve reflectie hun stem te laten horen.

Tijdens de tweede lockdown in de coronacrisis stroomden er alarmerende berichten binnen over de crisissituatie waarin veel kinderen en jongeren verkeerden. Kinderen bellen en chatten gedurende de tweede lockdown veel vaker met De Kindertelefoon over emotionele problemen dan in de eerste lockdown. En dat terwijl er juist minder vaak contact wordt opgenomen over normale puberzaken als verliefdheid en vriendschap. Zeer ernstige signalen. Iedereen zit met handen in het haar, hoe hiermee om te gaan?
Met Rap MEe geeft Garage2020 jongeren een stem. Uit eerdere projecten hebben we gezien hoe goed jongeren zich kunnen uiten met muziek en creatieve video’s. Door gebruik te maken van een ME-bus, uitgerust met opnameapparatuur, geven we hier vorm aan.

Woensdag 10 februari hebben we een eerste test gedaan van dit concept in Amsterdam-Zuidoost. Vijf jongeren zijn gevraagd een rap te schrijven over corona en hoe corona hen beïnvloed heeft, om deze vervolgens te komen opnemen in de bus. De opname-sessies werd gehost door bekende vlogger Ismail Ilgun en begeleid door de professionele producer Joram Letlora. Nadat de raps waren opgenomen kwam de professionele jury (Dherl Deekman) de beste rap uitkiezen. Tenslotte was er een gesprek met staatssecretaris Paul Blokhuis en de rappers. De winnende rap zal een platform krijgen en Dherl biedt de winnende rapper de gelegenheid tot een opname- en productie sessie in een professionele studio. Ook mocht de winnende rapper op vrijdag 12 februari via een videogesprek aan Burgemeester Halsema zijn of haar rap verder toelichten.

Met dit concept kunnen we buurten bezoeken en laagdrempelig, voor iedereen, creatieve reflectie bieden. We dagen jongeren uit om een rap te schrijven en deze onder professionele begeleiding op te nemen in de ME-bus. Zo krijgen jongeren de kans om te laten horen hoe ze deze tijd ervaren en geven ze andere jongeren erkenning.

De raps zijn te bekijken op het YouTubekanaal van RapMEe.