InspiratieBOKS

Onderzoeksresultaten online community

  • 13 jul
  • Dagmar
  • 1
  • 121

Mijn stage bij Garage2020 zit er helaas op! Ik wilde toch nog even mijn onderzoeksresultaten met jullie delen. Het volledige verslag is ook toegevoegd als bijlage, mocht je hier geïnteresseerd in zijn!

Even in het kort: wat heb ik nu precies onderzocht? Ik heb doormiddel van een online experiment gekeken in hoeverre leden van een online community zich meer bekwaam voelen om kennis te delen op het moment dat zij positieve feedback ontvangen op iets dat zij delen. Vervolgens heb ik gekeken in hoeverre dit gevoel van bekwaamheid (knowledge sharing self-efficacy) zorgt voor een hogere intentie om in de toekomst meer kennis te delen. Ook heb ik tot slot gekeken wat de rol van vertrouwen in de community is bij het mogelijke effect van positieve feedback op het gevoel van bekwaamheid. Mijn verwachting was dat op het moment dat iemand positieve feedback ontving, deze persoon zich meer bekwaam zou voelen om kennis te delen en daardoor een verhoogde intentie zou hebben om kennis te delen. Ook was mijn verwachting dat iemand die positieve feedback ontving en ook een hoge mate van vertrouwen zou hebben in de community, dit gevoel van bekwaamheid nog sterker zou ervaren.

De resultaten lieten zien dat iemand die positieve feedback ontvangt GEEN hogere mate van bekwaamheid heeft. Wel is er een effect van gevonden van het gevoel van bekwaamheid op de intentie om kennis te delen. Leden met een hogere mate van bekwaamheid hebben een hogere intentie om kennis te delen. Tot slot lieten de resultaten ook het verwachte interactie-effect met vertrouwen zien. Iemand die positieve feedback ontvangt en ook een hoge mate van vertrouwen heeft, voelt zich nog meer bekwaam om kennis te delen.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat het binnen een online community belangrijk is om te werken aan het gevoel van bekwaamheid, omdat dit ervoor zorgt dat leden in de toekomst meer kennis zullen blijven delen. Daarnaast is het belangrijk te werken aan het vertrouwen van leden in de community, omdat dit het gevoel van bekwaamheid versterkt. Voor toekomstig onderzoek is het interessant te onderzoeken of het gevoel van bekwaamheid wellicht door een andere gedragsinterventie kan worden versterkt in plaats van het geven van positieve feedback om zo te weten te komen hoe een online community zich zo succesvol mogelijk kan ontwikkelen.

Trefwoorden