Vervolgstappen visual & kick-offs

  • dec 2023
  • Anaïs Clements
  • 1
  • 351
Anaïs Clements
Updates Vleuten Versterkt

“Ouders en leerkrachten spreken elkaar vaak alleen op het moment dat het niet goed gaat met het kind of als er een nieuw rapport ligt, kunnen we daar niet iets in veranderen?”

Een mooi inzicht die uit de eerste kick off van de vervolgstap: “Ontwikkelen van handvatten voor scholen, leerkrachten en ouders om samen te kunnen omgaan met de verschillende (hoge) verwachtingen t.a.v. het kind” naar voren kwam en hielp bij het creëren van een stip op de horizon voor volgend jaar.

De 5 vervolgstappen

Inmiddels zijn ook de kick offs voor de vier andere vervolgstappen gepland. We kiezen er bewust voor om in te zetten op 5 vervolgstappen; 1 vervolgstappen per thema (Lanterfantertijd, Zelfbeeld & eigen behoefes, Lat omlaag, Scoren zonder toets en Perceptie mentale zorg). Zo houden we focus, maar zorgen we er wel voor dat we op verschillende niveau’s en vanuit verschillende perspectieven de negatieve kanten van prestatiedruk voorkomen.

In de bijlage vind je een overzicht van de gekozen vervolgstappen en wie er zijn betrokken bij de kick off sessies. We hebben er bewust voor gekozen om met een kleine selectie van partners per kick off te starten om zo min mogelijk druk te leggen op een grote groep professionals, maar ook om snelheid te kunnen maken met de implementatie in 2024. Wanneer jij en/of jouw organisatie niet is uitgenodigd voor een kick-off, betekent dit niet dat je geen rol speelt in het proces. We zullen continu reflecteren of het nodig is om andere (organisaties) aan te laten sluiten. We zullen je updaten via de mail, komen in de wijkteams in Vleuten langs en organiseren elk kwartaal een verbindingssessie waarbij we de inzichten verbreden.

Verbindingssessie

De eerste Verbindingssessie is gepland op donderdag 14 december 16:00 - 17:30 op OBS Haarzicht. In deze sessie delen we de eerste plannen en zijn we vooral op zoek naar hoe we alle vervolgstappen op elkaar en dat wat er al is in Vleuten aan sluiten. Ben je (nog) geen onderdeel van een vervolgstap, kom dan ook langs. Alle vervolgstappen hebben een vraag geformuleerd en ze hebben jouw ideeën en antwoorden nodig! Die gaan helpen bij het verder vormgeven van het proces.

Meld je hieraan!

Heb je vragen of ben je benieuwd wat we allemaal hebben gedaan om tot deze stap te komen? Kijk dan op www.vleutenversterkt.nl of stuur SoewenaSmith@jeugd.buurtteamsutrecht.nl of Linda@garage2020.nl een mailtje.