Roffa Skills - Team Jeugdfonds

  • sep 2023
  • Anaïs Clements
  • 3
  • 629
JongerenGarage

Bo, Tania & Anaïs - Team Jeugdfonds

Met ons team kregen we de opdracht van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Zij maken het voor kinderen van 0-17 mogelijk om te sporten of culturen buiten school als daar thuis geen geld voor is. Ze doen dit door het lidmaatschap bij een club of vereniging voor een jaar te betalen, zodat deze kinderen/jongeren dit toch kunnen doen.

De ontwerp vraag die het jeugdfonds voor ons had:

“25.000 kinderen in Rotterdam hebben recht op het Jeugdfonds, 9.000 kinderen (0-17) gebruiken het. Hoe kunnen we meer kinderen bereiken?”

Uitkomst:

Roffa Skills

Uit onderzoek blijkt dat jongeren van 12 jaar en ouder, inclusief jongeren in armoede, terughoudend zijn om lid te worden van sport- en cultuuractiviteiten vanwege de behoefte aan flexibiliteit, schoolstress en onzekerheid over interesses. Ons plan is om aantrekkelijke, vrijblijvende activiteiten op scholen aan te bieden, maandelijks 2 verschillende gedurende een schooljaar, in samenwerking met lokale partijen. Dit biedt jongeren de kans om te experimenteren gedurende een korte periode van 4 weken. Als ze iets leuk vinden, verwijzen we hen door naar het jeugdfonds voor langere deelname.

Stand van zaken: Helaas bleek bij bespreking van dit voorstel dat het Jeugdfonds zich toch niet in de positie bevond om zich als opdrachtgever op te werpen en de kosten voor het opzetten van de pilot te dragen. We hebben gedurende de periode mei - juni nog gezocht naar andere mogelijkheden, maar helaas is dit niet gelukt. Vandaar dat dit project voor nu op de plank wordt gezet.