TUSSENTIJDSE STAKEHOLDERPRESENTATIE (richting kiezen)

  • jan 2023
  • Jacqueline van Aalst
  • 2
  • 945
Jacqueline van Aalst
JongerenGarage

Op 26 januari hebben wij, de teams van de JongerenGarage, onze bevindingen tot aan dat moment gepresenteerd. In de JongerenGarage ontwerpt een transdisciplinair team onder de inspirerende begeleiding van Garage2020 voor utopische jeugdhulp in de toekomst. We hebben geleerd van de reflexieve monitoring van de ervaringen van de eerste JongerenGarage. Zo ontwerpt JongerenGarage 2.0 nu bijvoorbeeld voor vragen, die vanuit organisaties zijn aangeleverd. We hebben deze opdrachtgevers een terugkoppeling gegeven van de stand van zaken tot nu toe. Ook vroegen we hen om ons te helpen kiezen in de conceptrichtingen, waar wij op uit zijn gekomen. Zie voor meer info de presentaties in de bijlage van dit bericht.

Het was supertof dat er zóveel mensen, uit allerlei richtingen, aanwezig waren bij onze presentaties. We kregen veel feedback op de drie richtingen die we presenteerden. Er volgde een fijne inhoudelijke discussie, waarin iedereen goed luisterde naar elkaar en op elkaar voortborduurde. Daardoor kwamen we écht veel verder.

Team Enver/Cardea: door de presentaties zijn we erachter gekomen wat de bouwsteen is om radicaal te innoveren en jongeren grip en eigenaarschap te geven op hun traject. Dat lukt als we een feedbackloop vanuit jongere/hulpverlener richting de lagen daarboven (zorginstelling-overheden) tot stand brengen. We beginnen daarom met het faciliteren dat jongeren en hulpverleners samen kunnen reflecteren op de ideale relatie, die nodig is voor een nuttig traject. Daarna gaan we kijken welke info van daaruit nodig is voor de andere lagen en moet 'doorstromen naar boven', om een feedbackloop tot stand te gaan brengen.

Team Jeugdfonds Sport en Cultuur: Vandaag hebben wij onze 3 richtingen mogen pitchen aan onze stakeholders! Het was superleuk om na weken onderzoek doen onze ideeën voor te leggen. We hebben veel aan de expertises en enthousiaste ideeën gehad. We gaan dat ordenen in de komende weken. We vinden het in ieder geval belangrijk om sport/cultuur naar de jongeren toe te brengen en zo een intrinsieke motivatie aan te wakkeren, zodat jongeren er zelf achter komen wat ze belangrijk vinden. Wij gaan weer geïnspireerd verder en hopen binnenkort één van de ideeën te testen. We houden jullie op de hoogte!

We willen de aanwezigen bij de presentaties bedanken voor al hun waardevolle input en constructieve feedback. En wil je meer weten of denk jij dat je ons kunt helpen bij het oplossen van de ontwerpvraag van (één van) de teams? Neem dan contact met ons op via anais@garage2020.nl (Team Sport en Cultuur) of jacqueline@garage2020.nl (Team Enver/Cardea). Alvast bedankt!

Trefwoorden