Babbelstenen

  • 6 sep
  • Anaïs Clements
  • 1
  • 57
JongerenGarage

Babbelstenen

Amber, Noah, Skye en Jacqueline - Team Enver/Cardea

Wij zijn team Enver/Cardea ook wel Team Sjoechem genoemd. Met ons team kregen we de opdracht vanuit Enver en Cardea. Dit zijn twee jeugdhulporganisaties, Enver zit in Rotterdam en Cardea in Leiden. Ze deelden hetzelfde vraagstuk en vandaar dat wij met twee probleemeigenaren met dezelfde opdracht aan de slag gingen.

De ontwerp vraag die het jeugdfonds voor ons had:

“Grip en eigenaarschap creëren voor kinderen en jongeren op het eigen hulpverleningstraject en inzichtelijkheid voor de organisatie.”

Uitkomst:

Babbelstenen

Ons onderzoek toonde aan dat er ongelijkheid blijft bestaan tussen zorgvragers en zorgverleners in gesprekken, met uitdagingen bij feedback geven en een onvolledige feedbackloop. We ontwikkelden een praatplaat om de huidige zorgorganisatie en gewenste feedbackloop te visualiseren, een basis voor meer regie van jongeren over hun zorg.

We stellen voor om de relatie tussen jongeren en hulpverleners te verbeteren, waarbij jongeren kunnen delen wat ze wel en niet prettig vinden. Dit bevordert bewustwording van behoeften en wensen in een veilige setting van wederzijdse kwetsbaarheid. Babbelstenen, ons prototype, faciliteert dit gesprek met verschillende vraagtypes.

Uit gebruikerstests bleek dat de stenen het makkelijker maakten om te praten over emoties en meningen, leidend tot gesprekken over nieuwe onderwerpen. Het simpele gebruik was effectief en inspirerend, met ruimte voor verbeteringen in toekomstige ontwikkelingen.

Stand van zaken: Na de presentatie in april 2023 werden de Babbelstenen nog door hulpverleners bij beide organisaties getest, om feedback te verzamelen en hulpverleners kennis te laten maken met en aan te laten haken bij de innovatie. Ondertussen werd er door het jongerenteam en Garage2020, in overleg met de probleemeigenaren (die we vanaf nu opdrachtgever noemen), gewerkt aan een projectvoorstel voor de innovatieontwikkeling en realisatie binnen de Enver en Cardea. Er werd gekeken naar een nieuwe samenstelling van het projectteam, die past bij de agenda van de jongeren en waarin de benodigde expertises in het team aanwezig zijn. Inmiddels zijn deze voorbereidingen getroffen en start het team vanaf augustus 2023 met de implementatie fase!