Vleuten Versterkt - Terugkoppeling Sociale kaart sessie

  • dec 2022
  • Diana Kwakman
  • 441
Diana Kwakman
Updates Vleuten Versterkt
  • Alle leden mogen wijzigen

📅 13 oktober, 12:30-13:30

👥 Inwoners en professionals van Vleuten

Welke initiatieven zijn er in de wijk die zich richten op de mentale gezondheid van jongeren? Om het wiel niet opnieuw uit te vinden en om voort te bouwen op bestaande initiatieven, hebben we met verschillende professionals en beleidsmedewerkers het aanbod van initiatieven in Vleuten en Utrecht rondom mentale gezondheid voor jongeren in kaart gebracht. We kijken naar alles wat effect kan hebben op de mentale gezondheid van jongeren, zoals de rol van ouders, het onderwijs en de (informele) zorg.

Een belangrijk inzicht, is het feit dat we in Utrecht, en dus ook in Vleuten, werken op basis van de vraag in plaats van het aanbod. Er zijn verschillende “toegangspoorten” die daarmee kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan de huisarts, maar ook de leerkracht op school of het buurtteam. Zij helpen jongeren en ouders om antwoord te krijgen op hun vraag, al dan niet bij een andere organisatie of initiatief. Het gemaakte overzicht geeft het onderzoeksteam inzicht op de plekken waar we aan knoppen kunnen gaan draaien en is alleen voor dat doeleinde opgesteld (niet als sociale kaart om mee door te verwijzen).

Benieuwd naar het overzicht? Mail dan naar Linda@garage2020.nl