Eindejaarsgroet

 • dec 2021
 • Mandy Leeuwis
 • 191
De Krijtclub

Een eindejaarsgroet van De Krijtclub om 2021 mee af te ronden. Wij zijn trots op wat we dit jaar met inwoners, professionals en andere betrokkenen hebben gedaan: van co-creatiesessies en stoepkrijtgesprekken, tot concrete plannen en verbindingen, veel leeswerk en bijpraten, een artikel over onze lessen, en de video Om tafel met De Krijtclub. In deze bericht bedanken we jullie graag voor jullie betrokkenheid en geven we nog een korte update over de voortgang in Overvecht en Rivieren-/Dichterswijk.

Overvecht
Samen met de Mattheusschool, Oppasmoeders en betrokken professionals werken we aan het starten van de praktijktest. In de praktijktest starten we De Keuken: een plek voor kinderen en ouders waar we gaan koken & kletsen over ouderschap en waar er gratis oppas is. De komende tijd gaan we met moeders in gesprek over waar zij over willen kletsen en alvast elkaar te leren kennen. Dit kan momenteel niet in De Keuken, omdat de Mattheus door corona even geen ouders binnen de school kan toelaten. Corona werpt ook bij ons drempels op, maar we proberen het aan te grijpen om een basis te leggen en vanuit daar met de betrokken ouders samen De Keuken verder vorm te geven.
Mariëlle Verseveld (al een bekende vanuit De Krijtclub) en Margarita Schrijver gaan als vaste gezichten met De Keuken aan de slag. We zijn ontzettend blij dat Margarita ons, naast Mariëlle, komt versterken. Zij zijn de mogelijkmakers in De Keuken: ze organiseren en zijn de oren en ogen voor het leggen van verbindingen met partners. Denk hierbij aan partners vanuit kinderopvang, voorschool, buurtteam, (informele) zorg en ontwikkelingen uit de kernpartneraanpak. Zou je willen meehelpen aan het opzetten van De Keuken of zie je een verbinding voor je? Laat het ons weten.

Rivieren-/Dichterswijk.
In Rivieren-/Dichterswijk interviewden we de afgelopen weken nog meer ouders, professionals en sloten aan bij de kinderopvang. Met ons ‘Even Doordraaien’-rad gingen we de wijk in om ouders te spreken. Op deze manier hoopten we meer inzicht te krijgen hoe de prestatiemaatschappij en het maakbaarheidsdenken ervoor zorgt dat een eerlijke en kansrijke start bij jonge kinderen onder drukt komt te staan. Het systeem zoals we dat ingericht hebben, vraagt steeds sneller om diagnoses en labels. Hierdoor zien en horen we terug in de wijk dat ouders veel sneller de vraag stellen: Is of doet mijn kind wel normaal? Ervaar je dat niet zo, dan ga je daar als ouder van alles aan doen om je kind weer 'normaal' te maken. Ouders worden er onzeker van, zijn overbezorgd en zoeken de professional op zolang 'het probleem' niet is opgelost. Die overbezorgdheid en stress van de ouder kan op den duur een enorme negatieve impact hebben op de kansen van het kind. Maar ook stellen deze ouders door hun overbezorgdheid vaak 'onschuldige vragen' aan professionals met het nadelige effect dat er ruimte ingenomen wordt voor ouders en kinderen die het hard nodig hebben. Beide gevolgen laten zien dat onze maatschappij gedrag uitlokt die niet altijd een kansrijke start ondersteunen. Daarom zijn we ons verder gaan verdiepen (middels interviews en een creatieve sessie met ouders en professionals) in wat die overbezorgdheid van ouders kan veroorzaken:

 • Geen ervaring in ouderschap (bij eerste kindje)
 • Weinig interactie met kind (door veel werken)
 • Geen of beperkt steunnetwerk
 • (Onbewuste) oordelen van anderen
 • Opvoeden is geen wetenschap
 • Weinig zelfvertrouwen of mentale weerstand

Het effect hiervan is dat ouders...

 • Het kind sturen
 • Druk vermijden
 • Zoeken naar maakbaarheid en bevestiging

Met name het laatste effect zien we terug in de interactie met professionals. De professional zal de ouder serieus nemen - de ouder kan hierdoor onbedoeld de bevestiging krijgen dat er echt wat aan de hand is; ook als de professional zegt dat de zorg bij de normale ontwikkeling hoort of dat het beleid is om nog even af te wachten.
We gaan kijken naar oplossingen hoe ouders de onzekerheden die zij ervaren kunnen verdragen. De JGZ, kinderopvang, buurtteam en specialistische jeugdhulp kijken mee. Heb je of ken je een initiatief in de wijk die hierop inspeelt, laat het ons weten! Dan nemen we dit mee in ons onderzoek en oplossingen.

We organiseren in het nieuwe jaar weer Kijkjes in de Keuken om jullie mee te nemen in de ontwikkelingen, feedback te vragen en met elkaar in gesprek te gaan. Fijne dagen en tot snel!

Trefwoorden