Eigen plek in Overvecht

  • 23 nov
  • Marga Sutherland
  • ·
  • Aangepast 30 nov
  • 6
  • 74
De Krijtclub

In Overvecht ontwerpen we een plek voor jonge kinderen en hun ouders. Het is een veilige en laagdrempelige plek. Alle kinderen en ouders zijn hier welkom. Onderwijs, opvang, zorg, sport, cultuur en spel komen hier samen. Ouders wisselen ervaringen uit over het opgroeien van hun kinderen. Bij de plek is oppas voor de kinderen aanwezig, eventueel zijn dit moeders zelf. Zo werken we hier bijvoorbeeld samen met de Oppasmoeders. Ook voor vaders is er ruimte op deze Plek.

Wat er gebeurt, bepalen de ouders volledig zelf; we gaan dus niet uit van 'wat er al is en dat moet voldoende zijn'.

Er is steun vanuit de gemeente en vanuit de wijk zelf; professionals en bewoners die kunnen helpen als er vragen zijn over opvoeding en gezondheid van de kinderen. Of bij andere vragen. Die steun wordt in eerste instantie verleend door een vertrouwde derde, bijvoorbeeld moeders die daartoe zijn opgeleid. Indien nodig, kunnen zij de ouders en hun kinderen meenemen naar een vertrouwde professional in de buurt.

Samen ontwerpen we een waardevolle plek, waar ouders nieuwe ervaringen opdoen, perspectieven krijgen en voelen dat zij er niet alleen voor staan: een heel netwerk van andere ouders staat voor hen klaar!

Reacties

6 reacties, meest recent: 26 november

Trefwoorden