De wijk in voor een eerlijke kans voor jonge kinderen

  • 27 okt
  • 80
De Krijtclub

De afgelopen tijd zagen organisaties en professionals in het jeugddomein nog scherper dat er grote verschillen zijn in hoe kinderen zich ontwikkelen. Soms leidt dit tot situaties waarin ouders, kinderen en professionals zich machteloos voelen. Ze merken dan hoe het systeem dat ingericht is jonge kinderen en hun ouders te ondersteunen, onbedoeld versnipperd en onnodig ingewikkeld is geworden. Een tijd vol confrontatie. Maar, als je uitzoomt zie je ook kansen.

Zo zijn er veel vernieuwingen gestart in het onderwijs en de zorg, groeit het aantal initiatieven dat zich richt op de ontwikkeling van jonge kinderen en weten organisaties rond kind en gezin elkaar steeds beter te vinden. Ook werd nog duidelijker hoe belangrijk een sterk pedagogisch netwerk is rond het kind en het gezin.

Design thinking met ouders, kinderen en professionals

Die kansen grijpen we in Utrecht met Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU), Lokalis, Ludens, Greenberry, Garage2020 en gemeente Utrecht aan. We zoeken ouders, kinderen en professionals op om aan de hand van design thinking met hen te verkennen welk concept jonge kinderen (0-6) eerlijkere kans geeft om zich te ontwikkelen op een manier die bij hun past. Van samenwerkingsverband tot app, van gezinsspel tot leerkrachtondersteuning: het concept dat gaat bijdragen aan dit vraagstuk staat nog helemaal open. We sluiten aan op wat er al goed gaat, wat er al geleerd is en wat een duwtje kan gebruiken.

Wat staat er op de planning?

In het najaar starten er twee pilots in de twee wijken Overvecht en Merwede (en omgeving) om het gevonden concept te toetsen in de praktijk. We begonnen in maart aan de ‘inleef’-fase en hierbij richtten we ons op het doorgronden van het vraagstuk en wat er al speelt in de wijk. Dat deden we door professionals te interviewen en via de opgerichte Krijtclub in gesprek te gaan met ouders en kinderen. Op dit moment werken we aan het aanscherpen van de probleemstelling en bereiden we co-creatiesessies voor.

Het ontwerpteam dat je de komende tijd kunt tegenkomen bestaat uit mensen met diverse achtergronden zoals gedragsontwerpers, professionals in het jeugddomein, conceptuele denkers en service designers. Als het nodig is werken ze ook samen met filosofen, kunstenaars en andere verrassende experts voor een ander perspectief op het vraagstuk. Als iedereen hetzelfde kijkt of denkt, kom je immers niet tot iets nieuws!

Ga het gesprek met ons aan!

Regelmatig organiseert het ontwerpteam online afsluiting van de fases. Het doel van deze bijeenkomsten is om anderen mee te nemen in het proces en de resultaten tot zover, een doorkijkje te geven naar de volgende fase en met elkaar in gesprek te gaan. Het ontwerpteam is benieuwd naar nieuwe blikken op het vraagstuk, ideeën en feedback.

Denk jij dat je iets kunt bijdragen in het proces en aan het vraagstuk? Stuur dan een mail naar kansrijkestart@greenberry.nl. Ook andere vragen, ideeën of opmerkingen horen we graag!

Trefwoorden