Aanleiding

  • 30 aug
  • 90
Vleuten Versterkt

Al langere tijd zijn JGZ, KOOS, huisartsen, MO, onderwijs en Lokalis in gesprek over hoe de mentale weerbaarheid van jongeren vergroot kan worden. Het beeld is dat er in sommige wijken, zoals Vleuten, onevenredig een beroep wordt gedaan op gespecialiseerde jeugdhulp door ouders en jongeren. Oorzaken zien zij in de prestatiedruk maatschappij, het gevoel van maakbaarheid van succes en het moeten voldoen aan een (weliswaar ongeschreven) norm. Juist op die onderliggende maatschappelijke oorzaken willen zij zich richten.

In een volgend gesprek met de bestuurders van KOOS en Lokalis willen we gezamenlijk bespreken welk vraagstuk we binnen dit thema willen gaan oppakken. Het afbakenen van het vraagstuk is namelijk essentieel om de stappen van het ontwerpproces te doorlopen en om te weten wat we van elkaar verwachten.