De resultaten zijn binnen

  • jul 2022
  • 359
De Krijtclub

Afgelopen week bespraken we het Denkles experiment met elkaar. Want drie weken lang deden 14 ouders mee aan ons experiment! Ze leerden hoe ze anders naar hun eigen denkgedrag konden kijken, en gingen aan de slag met praktijkoefeningen via tekst- en audioberichten.

Via kwantitatief onderzoek en kwalitatieve interviews hebben veel inzichten op gedaan over of Denkles een app moet zijn. Of het geld moet kosten. Wat ouders willen qua theorie versus praktijk. En, hoe moeilijk ze het eigenlijk vonden om het metacognitieve gedachtegoed in hun dagelijks leven te integreren. Drie voorbeelden van inzichten die we opdeden:

  • metacognitieve theorie werkt voor ouders: ze hebben een andere kijk op hun eigen denkgedrag en maken zich minder zorgen;
  • ouders zouden de app ook downloaden voor €1,99, mits er steeds nieuwe content is;
  • er mag van ouders binnen het programma meer focus liggen op de mentale beschikbaarheid voor hun kind, en minder op het bezorgd denken.

Deze inzichten delen we met onze achterban van professionals uit de wijk, organisaties en de gemeente. Daarnaast willen we deze zomer nog meer inzichten ophalen en die delen. De vraag die vooral nog willen beantwoorden is: op welke manier is Denkles haalbaar uit te voeren? Eind september bepalen we hoe we met Denkles verdergaan.